Hravé odpoledne pro děti a rodiče

N ukončení školního roku jsme pro rodiče a děti z MŠ Tlumačov připravili novou aktivitu s úkoly na stanovištích a opékání špekáčků na školní zahradě. Náš záměr uskutečnit hravé odpoledne nám dvakrát zhatilo nepříznivé počasí, až do třetice všeho dobrého, jak se říká, nám konečně zasvítilo sluníčko a my jsme mohli tuto akci uskutečnit ve středu 12.6.2024. Od 15.30 hod. se na školní zahradu začali scházet rodiče s dětmi. Po úvodním přivítání a organizačních pokynech ředitelky školy, mohla být naše zahradní slavnost zahájena. Pro rodiče s dětmi jsme připravili 8 stanovišť s plněním nevšedních úkolů – chůze rodiče s dítětem na zádech – slalom mezi kužely, chůze rodič a dítě se svázanou jednou nohou k sobě, jízda na zahradních kolečkách – slalom, shazování plechovek, řezání pilkou, vrtání šroubů do dřeva akuvrtačkou, koulení gumovou pneumatikou a zatloukání hřebíku kladívkem. U většiny úkolů byli přítomní a statečně pomáhali tatínkové za přísného dohledu a rad přítomných maminek. Po projítí všech stanovišť obdržely děti diplom, sladkou odměnu a medaili a na řadu přišlo očekávána opékání špekáčků. I když bylo horké letní odpoledne, rodiče statečně vydrželi žár, který se linul od ohně a všichni řádně doopékaly své špekáčky., na kterých si následně řádně pochutnali. Připravena byla hořčice i kečup, studená voda i voda se sirupem, každý si mohl vybrat, na co měl chuť. Celá akce byla zpestřena veselými rytmickými písničkami. Všichni přítomní se dobře bavili, děti byly spokojené a všichni si užívali dobré atmosféry a krásného počasí. Shodli jsme se na tom, že celá akce se nadmíru vydařila a že v této tradici hodláme i příští rok určitě pokračovat. Děkujeme, že jste s námi byli a doufáme, že jsme si to všichni náramně užili tak jako my😊