Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 20.6.2024 se v Mateřské škole Tlumačov konala malá třídní oslava. Loučili jsme se s našimi předškoláky, kteří odejdou 1.září 2024 do 1.tříd základních škol. V 16.00 hod. přivítala ředitelka mateřské školy paní Hana Janoštíková všechny rodiče a ostatní rodinné příslušníky a stejně tak i paní učitelka Mgr. Lenku Odložilíkovou, budoucí třídní učitelku 1.třídy ZŠ Tlumačov. Po uvítacím proslovu ukončeném legračními výroky, perličkami našich dětí, které jsme několik let poctivě sbírali a zapisovali, začal program, který jsme pro naše hosty připravili. Děti předvedly mόdní přehlídku, kterou s nadsázkou a humorně laděným průvodním slovem provedla ředitelka školy. Rodiče se dobře bavili mόdními kreacemi našich dětí, které se snažily napodobovat profesionální pohyby skutečných manekýnů a modelek. Legrace jsme si užili moc a moc. Za své výkony byly děti odměněny potleskem, který svědčil o tom, že se našim hostům program líbil. Po skončení mόdní přehlídky promluvila k přítomným paní učitelka Inka, která měla pro ně cenné rady v podobě rodičovského desatera, které by dětem mělo pomoci překonat první chvíle v základní škole, připravit je na nové povinnosti, nové prostředí a novou paní učitelku. Děti se zatím připravily na hlavní část programu, na dekorování absolventů mateřské školy slavnostními šerpami. Nastoupily před naše hosty, bez ostychu a hlasitě se představily svým jménem a jeden po druhém přebíraly z rukou paní učitelek blankytně modrou šerpu s nápisem – absolvent mateřské školy 2024, opravdové vysvědčení plné sluníček a dárkový balíček pro předškoláky. Na hlavách našich dětí, absolventů našich školy, jsme mohli vidět absolventskou čepici, kterou po slavnostním focení vyhodily do vzduchu a tím symbolicky zavřely vrátka a odhodily klíč od mateřské školy. Po prázdninách je čeká 1.třída, do které je přivítala přítomná paní učitelka Mgr. Lenka Odložilíková, která se na ně bude těšit v Základní škole Tlumačov. Po oficiálních oslavách se děti přemístily ke slavnostně prostřeným stolům, kde je ně čekal dětský šampus a cupcakes (kapkejky – malé zdobené dortíky nahoře s krémem, posypané cukrovým zdobením a zápichem ve tvaru sluníčka). Také pro rodiče bylo připraveno kafíčko a zákusky, takže hostina se mohla rozjet naplno. Po ní se ještě sedělo a povídalo. Nicméně vše má svůj konec. Jak slavnostní rozloučení, tak blížící se konec školního roku a s ním právě loučení s našimi dětmi, se kterými jsme strávili několik let společného života v mateřské škole. A že se nám po nich bude stýskat, netřeba připomínat. Ale tak už to v životě chodí. Něco končí a něco nového zase začíná. Přejeme našim školáčkům, ať se jim ve škole líbí, ať se jim daří a rádi je zase mezi námi uvítáme, pokud si na mateřskou školu vzpomenou a budou nás chtít navštívit. Mají u nás vždy dveře otevřené.