Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od 1.9.2024 určuje výši úplaty za předškolní vzdělávání zřizovatel. U mateřských škol může být měsíční výše úplaty (na základě novely §123 odst.4 zákona č.561/2024 Sb.,ve znění platných předpisů – školský zákon) stanovena maximálně ve výši 8% základní sazby minimální měsíční mzdy (18 900,-Kč).

Od 1.9.2024 činí výše měsíční úplaty v naší mateřské škole 800,- Kč

O snížení úplaty nebo osvobození od úplaty nadále rozhoduje ředitelka školy.

Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí předškoláci (děti, které k 31.8.2024 dosáhly věku 5 let) a děti s odkladem školní docházky.

Nově od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty pro rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat na začátku školního roku 2024/2025, pokud zákonný zástupce prokáže ředitelce školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Žádosti o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dítěte z výše popsaného důvodu jsou k dispozici na webových stránkách školy – sekce dokumenty.