Návštěva lékárny a pošty

V rámci tematických celků třídního vzdělávacího programu MŠ si děti ve třídě Berušek povídaly s paní učitelkou o profesích a zaměstnání. Toto téma se objevuje ve výchovně vzdělávací práci i v ostatních třídách, ale my dnes nahlédneme právě do třídy nejmenších do třídy Berušek. Úkolem tohoto tématu bylo seznámit děti s klasickými řemesly a povoláními. Vedlo … číst více

PLAVECKÁ VÝUKA V MŠ

Vážení rodiče,
v pondělí 3. dubna 2023 zahájíme s předškolními dětmi plaveckou výuku v plaveckém bazénu v Kroměříži.
10 lekcí – každé pondělí (mimo svátků)
od 3.4. – 26.6.2023 (od 10.15 – 11.00 hod)
Plavecká výuka je dle pravidel vedení plaveckého bazénu v Kroměříži stanovena maximálně pro 25 nejstarších děti z mateřské školy.

číst více

Návštěva hasičů v mateřském škole

V úterý 28.2.2022 jsme v MŠ přivítali vzácnou návštěvu. Na základě rodinných a přátelských vazeb naší paní asistentky pedagoga, která pracuje ve třídě Hvězdiček, s kvasickými požárníky, bylo uspořádáno společné setkání na venkovním prostranství před školou. Hasiči dětem představili požární auto, jeho vybavení a odpovídali dětem na jejich zvídavé otázky.

číst více

Masopustní karneval v mateřské škole

Ve středu 22.2.2022 se v mateřské škole v Tlumačově konal velký karnevalový rej. Už od rána se chodba naší školky hemžila princeznami, piráty, vílami, čarodějnicemi a jinými maskami. Chodba i třídy mateřské školy byly za vydatné pomoci samotných dětí slavnostně vyzdobeny barevnými krepovými stuhami, veselými obrázky klaunů a nechyběly ani balόnky různých barev, které byly jako … číst více

SCREENING OČÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Připomínáme rodičům dětí, které jsou přihlášeny k vyšetření zraku, které se uskuteční v mateřské škole v úterý 21.2.2023 v 9.00 hod., aby v pondělí zaplatili ve svých třídách poplatek za tento úkon, který činí 200,- Kč.
Děkujeme

SCREENING UŠÍ

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 9.2.2023 proběhl v Mateřské škole Tlumačov screening uší přihlášených dětí, který prováděla za pomoci speciálního přístroje pracovnice Speciálního pedagogického centra ve Zlíně. Vzhledem k tomu, že k tomuto úkonu bylo přihlášeno 36 dětí, proběhl screening z časových důvodů pouze u poloviny zúčastněných, u druhé poloviny dětí bude vyšetření sluchu … číst více

INFORMACE PRO RODIČE – dvoudenní inspekce MŠ

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že naše mateřská škola úspěšně prošla celkovou dvoudenní inspekcí, která proběhla v MŠ Tlumačov ve dnech 23.-24.1.2023. Závěrečné hodnocení České školní inspekce bylo ve všech směrech velmi pozitivní, nebyly shledány žádné nedostatky. Kontrolou prošla veškerá rozsáhlá administrativa školy včetně dokumentace ekonomické i finanční, dokumentace ke školnímu stravování, k bezpečnosti a ochraně zdraví, … číst více

Zimní hry na sněhu

Po divadelním představení jsme vyběhli na školní zahradu, kde nás čekala sněhová nadílka, která přímo vybízela ke stavění sněhuláka. Za vydatné pomoci učitelek se téměř všichni pustili do práce. Sníh dobře lepil, jedna koule, druhá, třetí, ještě, ještě nos, pusa a knoflíky a už tu stáli dva sněhuláci, přesně jako z divadelní pohádky. O kus dál … číst více