Červnové akce v mateřské škole – aktualizace

Vážení rodiče, seznamte se s aktualizovaným přehledem akcí, které pro děti chystáme do konce školního roku. Jsme rádi, že se epidemiologická situace zlepšuje a my se pomalu můžeme vracet do normálního, zaběhlého režimu, samozřejmě se stálým a nutným dodržováním všech epidemiologických opatření. Všichni učinkující doloží platný negativní test na COVID-19.  

Veselý karnevalový rej v mateřské škole.

Tak dneska jsme to v mateřské škole roztočili 😊. Už od samotného rána se ve třídách tančilo, zpívalo a jásalo. Spousta krásných masek, ať už princezny, rytíři, víly, různé galaktické bytosti, spydermani a ostatní, se radostně zapojili do karnevalového reje v mateřské škole. S nemalou chutí jim zdatně konkurovaly také paní učitelky, tentokrát všechny přestrojené za … číst více

Sférické kino v mateřské škole

Čtvrtek 3.6.2021 nám nabídl promítání zajímavého příběhu pro děti uvnitř kopule sférického kina. V něm nás přivítal veselý pán s barevnou parukou, který děti několikrát rozesmál už před vstupem do promítacích prostor, když nám vysvětloval, co nás uvnitř čeká. Byl to on, který nám nabídl jiný příběh, než jsme původně měli vybraný z webových stránek kina, ten je prý … číst více

Kouzelník Waldini v mateřské škole.

Ve středu 2.6.2021 navštívil naši mateřskou školu kouzelník Waldini.  Přivezl s sebou velký kufr kouzel, které děti s jásotem vítaly a s úžasem pozorovaly, jak z papírové knihy vyletěl holoubek, přemýšlely o tom, kde se vzal v prázdné krabici bílý králik a dumaly o tom, jak to, že celá kniha omalovánek je po mávnutím kouzelnou hůlkou plná barevných obrázku. Všichni si … číst více

Skákací hrady na školní zahradě.

Na úterý 1.6.2021 jsme se všichni moc těšili. Po delší odmlce způsobené pandemii jsme opět na školní zahradu mateřské školy mohli objednat oblíbené skákací hrady. Už od rána svítilo sluníčko a modré nebe slibovalo, že nás čeká krásný teplý den. Proto jsme hned po ranní svačině vyrazili na školní zahradu, abychom se řádně vyřádili na dvou … číst více

Malíř Pastelka v mateřské škole.

Dnes ráno, v pondělí 31.5.2021 začal v naší mateřské škole týden oslav svátku dětí. Čeká nás týden plný pestrého programu a her a moc se na něj všichni těšíme. V dopoledních hodinách nás brzy sluníčko vylákalo na školní zahradu, kde nás čekalo velké kreslení křídami na chodníky. Přišel mezi nás také malíř Pastelka s velkou malířskou … číst více

Planetárium v mateřské škole

Na pondělí 24.5.2021 jsme se všichni už moc těšili. Vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19 jsme bohužel nemohli v mateřské škole organizovat téměř žádné akce. O to větší radost máme z toho, že se situace zlepšila natolik, že jsme mohli v MŠ přivítat už asi 4x odložené promítání filmu v Planetáriu. Děti se zaujetím sledovaly přípravy na … číst více

Výsledky přijímacího řízení

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,

okres Zlín, příspěvkové organizace

Ředitelka Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě kritérií o přijímání dětí do Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizace platných pro školní rok 2021/22 takto:

číst více