Návštěva hřebčince

Dalším dnem oslav týdne dětí byla návštěva hřebčince. Za doprovodu jednoho ze zaměstnanců jsme si prohlédli stáje, kolotoč – zařízení, ve kterém se koně učí chodit, shlédli jsme výcvik jízdní policie, která má v místním hřebčinci své sídlo.

Paní policajtka, trenérka nás seznámila s tréninkem jejich koní,
vysvětlila nám, kdo se může stát členem jízdní policie, jaké podmínky
musí splňovat, aby mohl toto nelehké povolání zastávat. Děti si mohly
některé koně i pohladit. Prohlédli jsme si také stáje a donesli koníkům
něco na zub – staré pečivo, mrkev a jablíčka. To prý jim nejlépe chutná.
Za odměnu děti dostaly pohled hřebčince s koníky a lízátko. Děkujeme moc, že nám vedení hřebčince povolilo návštěvu, moc se nám tady líbilo.