Organizace dne

Denní řád je v mateřské škole dostatečně pružný a umožňuje reagovat na aktuální potřeby dětí a individuálně se upravuje pro děti v adaptační fázi. Při veškerých aktivitách je kladen důraz na aktivní přístup dětí, tvořivost, možnost experimentování a střídání činností řízených a spontánních.

6.00 – 8.00 hod.:spontánní činnosti
8.00 – 8.15hod.:tělovýchovná chvilka
8.15 – 8.30 hod.:hygiena, ranní svačina
8.30 – 9.30 hod.:Komunitní kruh, didakticky zacílené činnosti dle volby dětí v jednotlivých hracích centrech s plněním úkolů podle týdenních témat z třídního vzdělávacího programu.
Nabídka dětských center:
ateliér – tiskací, modelovací a výtvarný koutek, počítačový koutek, knihy a písmena, koutek dopravní, konstruktivní hry, tělovýchovný, kuchyňský, kadeřnický, koutek pokusů a objevů, poštovní, obývací.
9.30 – 11.30 hod.:ovocná svačina, pobyt venku
11.30 – 12.00 hod.:hygiena, oběd
12.00 – 14.00 hod.:odpočinek
14.00 – 14.30 hod.:hygiena, svačina
14.30 – 16.00 hod.:odpolední zájmové činnosti dětí (hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností)

Další informace o chodu MŠ Tlumačov si můžete přečíst ve školním řádu, který je umístěn v sekci dokumenty.

S našim školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání se můžete seznámit v MŠ, kde je veřejně přístupný, je umístěn ve vstupní chodbě mateřské školy a v šatně Berušek.