Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Pedagogičtí zaměstnanci zleva doprava: Mgr. Kateřina Zelinová, Hana Janoštíková, Růžena Štulířová, Bc. Kateřina Králová, asistentka pedagoga Simona Králíková, Jindra Zálešáková
Jana Řezníčková

Správní zaměstnanci

Správní zaměstnanci zleva doprava: Lenka Otrubová (dovoz a výdej stravy), Daniela Králová (školnice), Ludmila Kvardová (uklízečka)