Stravování

Aktuální jídelníček je vyvěšen a ke stažení na stránce Aktuální jídelníček.

Informace ze školní jídelny

Vyhláška o školním stravování č. 272/2021 Sb.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku tj.

od 1.9. do 31.8., ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 5.

1. Strávníci do 6 let MŠ

        přesnídávka                               9,-  Kč

        pitný režim                                4,-  Kč

        oběd                                        17,- Kč

        svačina                                      8,-  Kč

        celkem                                       38,- Kč

2. Strávníci 7-10 let MŠ

        přesnídávka                                  9,- Kč

        pitný režim                                   4 – Kč

        oběd                                           24,- Kč

        svačina                                         8,- Kč

        celkem                                       45,- Kč

3. Strávníci  7-10 let ZŠ  

        oběd                                   24,- Kč

4. Strávníci  11-14 let ZŠ

        oběd                                   27,- Kč

5. Strávníci 15 a více let ZŠ

        oběd                                   31,- Kč

Cizí strávníci

        oběd                                   72,- Kč

 

Vážení rodiče, milí žáci, strávníci, 

peníze na stravné se vybírají v hotovosti pravidelně předposlední dva dny v měsíci:

první  den  od 7.00 hod. – 9.00 hod. a od 11.00 hod. – 16.00 hod.

druhý den  od 7.00 hod. – 9.00 hod. a od 11.00 hod. – 14.00 hod.

Kdo má zájem může využit bezhotovostní platbu stravného /bankovním převodem na účet školy/. U vedoucí školní jídelny obdržíte tiskopis pro bezhotovostní platbu.

Jakmile máte obědy zaplacené přes účet, jste automaticky přihlášeni na celý měsíc. Prosím rodiče dětí, kterým platí obědy přes účet, aby po hlavních prázdninách na konci srpna a po vánočních prázdninách své děti telefonicky nebo osobně přihlásily na obědy. Zaplacené a přihlášené obědy je možné odhlásit telefonicky na čísle 577929066, nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ, nejpozději v den výdeje stravy do 7.30 hodin ráno.     

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento oběd odebrat do jídlonosiče. Ostatní dny, kdy není přítomen ve škole, nemá nárok na zvýhodněné stravování a je povinen si obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, musí obědy zaplatit v plné výši, včetně věcných a režijních nákladů.

Jakékoliv informace o školním stravování podá: vedoucí školní jídelny Milena Huráňová, tel.číslo: 577929066

Zpracovala: Huráňová Milena, vedoucí školní jídelny

Schválil: Mgr. Podlas Robert, ředitel školy