Stravování

Aktuální jídelníček je vyvěšen a ke stažení na stránce Aktuální jídelníček.

Informace o školním stravování

Ceny stravného

(Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.)
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku tj. od 1.9. do 31.8., ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 5.

do 6 let 7 – 10 let
přesnídávka 8,- Kč 8,- Kč
pitný režim 3,- Kč 3,- Kč
oběd 16,- Kč 22,- Kč
svačina 8,- Kč 8,- Kč
Celkem 35,- Kč 41,- Kč

Vážení rodiče, milí žáci, strávníci,
peníze na stravné se vybírají v hotovosti pravidelně předposlední dva dny v měsíci:
první den  od 7.00 hod. – 9.00 hod. a od 11.00 hod. – 16.00 hod.
druhý den  od 7.00 hod. – 9.00 hod. a od 11.00 hod. – 14.00 hod.

Kdo má zájem může využit bezhotovostní platbu stravného /bankovním převodem na účet školy/. U vedoucí školní jídelny obdržíte tiskopis pro bezhotovostní platbu.

Jakmile máte obědy zaplacené, jste automaticky přihlášeni na celý měsíc. Zaplacené a přihlášené obědy je možné odhlásit telefonicky na čísle 577929066, nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ, nejpozději v den výdeje stravy do 7.30 hodin ráno.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento oběd odebrat do jídlonosiče. Ostatní dny, kdy není přítomen ve škole, nemá nárok na zvýhodněné stravování a je povinen si obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, musí obědy zaplatit v plné výši, včetně věcných a režijních nákladů.

Jakékoliv informace o školním stravování podá:
vedoucí školní jídelny Milena Huráňová, tel.číslo: 577 929 066

Zpracovala: Huráňová Milena, vedoucí školní jídelny
Schválil: Mgr. Podlas Robert, ředitel školy