Aktivity během roku

 • Nácvik a zajištění programů na akcích „Vítání občánků do života“ a svatebních obřadech
 • Podzimní Drakiáda – společná akce s rodiči
 • Maňásková, loutková, hraná divadla, kouzelnická a žonglérská představení, hudební produkce, karnevaly pro děti s doprovodným programem (frekvence 1x – 14 dní , 1x za měsíc)
 • Společné oslavy narozenin s narozeninovými křesílky Hello Kitty a medvídkem Pú
 • Akce s místními dobrovolnými spolky (hasiči, zahrádkáři, chovatelka včel, myslivci…)
 • Podzimní a jarní sběr papíru – z výtěžku financujeme autobusovou dopravu na školní výlety
 • Společná fotografování dětí – 2x do roka
 • Tvořivá odpoledne s rodiči – 2x do roka
 • Mikulášská besídka pro rodiče za účasti zástupců ZŠ, Obce Tlumačov, KIS Tlumačov
 • Společné posezení u stromečku s vánočním pohoštěním a rozdáváním dárečků všem dětem (ve spolupráci s rodiči), rozbalování překvapení z adventního stromu
 • Účast na rozsvěcení stromu u KIS – program
 • Projekt  „Staráme se o opuštěná zvířátka“
 • Městské divadlo Zlín – pohádka
 • Solná jeskyně Otrokovice – 3x výjezdy pro každé dítě
 • Plavecká výuka v krytém bazénu v Kroměříži – 10 lekcí (25 nejstarších dětí)
 • Pravidelná výzdoba školy – dle ročních období, svátků
 • Psí spřežení – jízda na speciálních saních
 • Návštěva místního hřebčince – projížďka na koních, prohlídka stájí
 • Kroužek angličtiny v mateřské škole
 • Celoroční logopedická prevence vad výslovnosti (na škole pracuje logopedická asistentka) + logopedická depistáž prováděná na začátku školního roku odbornou logopedkou z SPC Zlín
 • Pravidelný screening očí u dětí – 1x ročně dle zájmu rodičů
 • Jarní dvorek – Havelkovi – chov domácích zvířat
 • Účast na Dni země – soutěže, hry, ekologické zaměření (MŠ + pravidelná návštěva těchto aktivit ve Starém Městě v areálu KOVOSTEEL)
 • Veřejné vystoupení ke Dni matek (Sokolovna Tlumačov)
 • Týdenní oslavy dne dětí s doprovodným programem na každý den
 • Sportovní olympiáda na školní zahradě
 • Návštěva zahradnictví u Hotaříků – sázení květin pro maminku
 • Zahradní slavnost s karnevalem na školní zahradě – dvouhodinová zábava pro děti za účasti rodičů
 • Zajímavé exkurze – Obalovna Tlumačov, pan Hubík PSÍ Tlumačov
 • EKO aktivity v Kurovickém lomu
 • Celodenní výlet – každý rok poznáváme jiná místa
 • Polodenní výlet – (Lešná, Olomouc, Kroměříž…)
 • Vycházky do přírody s MŠ a s rodiči společně
 • Návštěva 1. třídy ZŠ Tlumačov – ukázková hodina
 • Návštěva místní knihovny
 • Rozloučení s předškoláky za účasti rodičů, zástupců školy a obce
 • Spaní v mateřské škole s doprovodným programem (v odpoledních hodinách návštěva multikina ve Zlíně ve Zlatém jablku, večer zábavné hry a soutěže pro děti nebo večerní hra s baterkami na školní zahradě)