Co se učí ve třídě „Hvězdiček“

Zatímco si děti ve Sluníčkách povídaly a poznávaly profese a povolání kolem nás, děti ze třídy Hvězdiček měly na programu týden zaměřený k ekologii v pohádce, kde měly možnost poznávat a učit se o přírodě prostřednictvím klasického příběhu „O červené Karkulce“. Seznámily se s tím, že les může být nejen krásný a užitečný, ale také nebezpečný.

Prostřednictvím pohádky a demonstračních obrázků poznávaly jarní kytičky, bylinky,  jedlými jedovaté i jedlé plody, které mohou v tomto prostředí najít. Děti se naučily rozlišovat pojmy louka, les, zahrada, rostlina, kytka aj. Na modelových situacích setkání vlka a Karkulky ukázala paní učitelka dětem, jak se v lese správně chovat, co se smí a nesmí v tomto lesním prostředí dělat. Nová hra „Na houbaře“ děti zaujala natolik, že společně s učitelkami hledaly a poznávaly jedlé i jedovaté hřiby v atlasu hub. Samy zkoušely nasbírat do košíku ty pravé mezi úrodou hříbků, která nám „vyrostla“ v herně u chaloupky (ručně šité hřiby z dílny paní Kandji, které vypadají jako bychom je zrovna nasbírali v lese). 


Součástí výuky a hravého učení se děti měly možnost seznámit a hmatem poznat přírodní plodiny jako jsou šišky, žaludy, kaštany, kůra ze stromů aj, naučily se básničku o vraním oku, zatančily si a zazpívaly u klavíru a prožily pěkný a dobrodružný týden se známou pohádkou, upravenou k výuce s environmentálním zaměřením, které se prolíná celým našim školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s názvem : „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“.


Už aby naplno vysvitlo sluníčko, začalo nám jaro, abychom mohli uvádět děti do světa pravé přírody – do lesů, na louku, k vodě rybníků, potůčků, do zahrádek i za domácími zvířaty. Poznávat, hledat a objevovat společně hodnot přírody, její neopakovatelnou krásu a rozmanitost, abychom si jí mohli vážit a opatrovat jí, což je důležitý začátek péče o životní prostředí.