Byli jsme na výstavě ovoce a zeleniny

V pondělí 22.10.2014 jsme s dětmi vyrazili do místní sokolovny, kde svaz zahrádkářů pořádal jako každým rokem výstavu ovoce a zeleniny. Zrovna toto téma nyní s dětmi v mateřské škole probíráme, takže jsme se těšili , co všechno uvidíme.

Hned při příchodu se nás ujala paní Vrtalová, která děti provedla výstavou a zajímavým povídáním zaujala pozornost dětí, které si prohlédly nejen vystavené ovoce a zeleninu, zajímaly je také včely, které mohly shlédnout v zasklené vitríně a také výstavka prací dětí ze základní školy, MŠ Klubíčko u trojice a v neposlední řadě také poznávaly své výtvory, které zde reprezentovaly naši mateřskou školu. Paní Vrtalová si děti během návštěvy také náležitě vyzkoušela, zda umí samy pojmenovat vystavené exempláře a byla mile překvapena vědomostmi našich žáčků. Za odměnu jsme pro děti obdrželi upomínkové předměty spolu s pastelkami, plastelínou a sladkou dobrůtkou, za což patří zahrádkářům velký dík.


Děti odcházely z výstavy spokojeni a ještě ve škole jsme si povídali a vzpomínali, co všechno jsme měli možnost na výstavě shlédnout.