Plavání s mateřskou školou

20.4.2016 jsme s 25ti nejstaršími dětmi z naší mateřské školy zahájili kurzy plavecké výuky. Čeká nás 10 lekcí výuky, takže až do 22.6.2016 se budeme učit základům plavání a budeme si plně užívat hrátek ve vodě.

Plavání probíhá v kroměřížském krytém bazénu vždy každou středu od 10.30 – 11.15 hod., pod dohledem zkušených instruktorů v malém bazénku s nejvyšší hloubkou 0,9 m. Teplota vzduchu se pohybuje kolem 30 – 31 stupňů, taktéž voda je 30 stupňů teplá.

Co už umíme:
1.hodina
– postupné seznamování s vodou + volné hry s pomocí vodních pomůcek – pěnové podložky, pěnová zvířátka, balónky různých velikostí, aj.
2.hodina –  postupné otužování ve vodě, ponořování obličeje pod vodu, hledání černého puku pod vodou, klouzání ze skluzavky do vody, splývání u okraje bazénu s ponořením obličeje s předpažením, volné hry s vodními pomůckami dle výběru dětí
3.hodina – postupné otužování celého těla, plácání rukama a nohama ve vodě – v sedě, v leže, hledání míčků pod vodou – vylovení, skákání z okrajů bazénů do vody, splývání
4.hodina – otužování celého těla, postupné ovlažování rukou, celého obličeje, hry s míčky, nošení kelímku s vodou na hlavě – chůze ve vodě, vzájemné polévání vody na hlavu, proplouvání plastovými kruhy – pod vodou.

Plavání se všem dětem moc líbí, jezdí do něj rády a vždy se už těší na příští hodiny v plaveckém bazénu.