Přehrávky dětí z kroužku „Flétnička“.

V letošním školním roce jsme otevřeli v naší mateřské školy kroužek „Flétničky“. Paní učitelka Jaroslava Dvořáková vedla skupinu dětí, které se naučily v průběhu roku, jak správně zacházet s dechem při foukání do flétny. A nejen to.

Děti se zvládly naučit až šest not a mohly se pochlubit se svým uměním
na přehrávkách, které uspořádaly pro ostatní děti. Za asistence paní
učitelky nás seznámily s jednotlivými notami, pojmenovanými dětskými
jmény, ukázaly nám, jaký mají zvuk a samostatně přehrály písničku podle
notiček „Běžela ovečka, vzhůru do kopečka“. Zvládly to všichni na
výbornou.
Za svou celoroční snahu byly odměněny vysvědčením a drobným
dárkem. Paní učitelce Jaroslavě Dvořákové patří poděkování za
trpělivost, se kterou zvládla tyto děti po celý rok vést a prezentovat
se svými dovednostmi na konec školního roku.