Co je nového?

Od 1.září 2018 dochází ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání, které činí 500,- Kč měsíčně.Výše úplaty je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů vydaných na dítě. Počítá se z minulého kalendářního roku 2017.
Pokud Vás zajímá výpočet úplaty, vše je zveřejněno v sekci dokumenty v :
 „Rozhodnutí ředitelky o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání“

Další informace v článku…

Od 1.9.2018 došlo ke změně ve školském zákoně č.561/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů v §34, kdy se ruší text, který měl
nabýt účinnost k 1.9.2020 o povinném přijímání dvouletých dětí do MŠ.
Byl nahrazen větou :

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

V
MŠ je od září 2017 povinná předškolní docházka. Prosíme rodiče
předškolních dětí, aby si řádně prostudovali školní řád mateřské školy (
sekce „Dokumenty“), kde jsou podrobně v kapitole 3. popsány:
 informace o podmínkách pravidelné docházky dětí s povinnou školní docházkou.
Podrobnější
informace Vám budou předány na pravidelných informativních třídních
schůzkách, jejichž termíny Vám budou včas oznámeny.

V září 2018
bude náš školní mobiliář na zahradě bohatší o nový herní prvek – lanovou
pyramidu. O jeho zřízení a předání do provozu Vás budeme informovat na
webových stránkách MŠ.