Návštěva u místních hasičů.

Tak jako každý rok, tak i letos jsme přijali pozvání místního hasičského sboru na den otevřených dveří. Po příchodu na místo se nás ujal pan Milan Žák, který děti přivítal a seznámil je s hasičskými  auty, které využívají místí požárníci.

Děti si auta prohlédly zvenku i zevnitř, měly možnost posadit se za
volant a zkusit, jak se „řídí“ takové velké požárnické auto. Potom si
prohlédly hasící techniku, poslechly si houkačku, obdivovaly modré
majáčky  na hasičském autě. Následovala prohlídka hasičské šatny, ve
které děti zaujaly těžké požární oděvy, ve kterých vyjíždějí požárníci k
ohni, překvapila je těžká hasičská přilba, kterou si mohly postupně
vyzkoušet. Děti poznaly, že být hasičem není tak lehké, jak si mnohé
myslely. Naše prohlídka končila v patře hasičské zbrojnice, kde si děti
prohlédly sbírku  vítězných pohárů místních  družstev soutěžících v
požárních dovednostech, repliku požárního auta, prapory a helmy z
minulých let. Děti byly na závěr odměněny sladkostmi, po kterých se jen
zaprášilo.
Děkujeme místním hasičům za pozvání, za zajímavé
vyprávění a povídání a přejeme jim do jejich nelehké práce hodně síly a
elánu. Možná rozšíří jejich řady i pár dětí z naší mateřské školy,
protože zájem o požárníky byl veliký a nejeden kluk by si přál jim být.
Tak uvidíme za pár let…..