Vánoční besídky v mateřské škole.

V měsíci prosinci proběhly ve všech třech třídách mateřské školy vánoční besídky. Ve třídě Berušek, kde jsou naše nejmenší děti, se rodiče potěšili pásmem básniček, říkanek a písniček, které se děti od začátku roku naučily.

Celé pásmo bylo doprovázeno pohybem, děti společně s učitelkami
předvedly hostům, co už všechno umí. Na závěr svého vystoupení si
vysloužily velkou pochvalu a potlesk. Společně se svými rodiči si
pouštěly v připravených nádobách lodičky a u rozsvíceného stromečku si
připomněly, že zanedlouho přijdou opravdové vánoce, na které se všichni
moc těší.
Ve třídě Hvězdiček děti vystoupily v první části s básničkami a písničkami  a ve druhé polovině programu nacvičily pásmo „Čertíci“, které bylo velmi pěkné a moc se líbilo. Spolu s oblečením čertíků a stejnými červenočernými parukami měl člověk pocit, že se rázem ocitl v opravdovém pekle.
Ve třídě Sluníček, která je plná předškoláků jsme se pochlubili opět písničkami, básničkami a říkadly, které jsme se od září naučili a ve druhé části vystoupení se představily dvě skupiny našich dětí v pohybovém tanci na téma „Sněhuláci“ a „Betlémské hvězdy“. Děti byly opět tematicky oblečeny a krásně svou roli zvládly jak po stránce pohybové, tak i po stránce herecké.
Děkujeme všem rodičům a ostatním rodinným příslušníkům za hojnou účast a doufáme, že společně s námi strávili příjemné předvánoční odpoledne.