Jezdíme do plavání

Začátkem února jsme zahájili s dětmi plavecký kurz v Kroměříži. Účastní se ho 25 nejstarších dětí z mateřské školy a případní náhradníci z řad mladších dětí. Máme za sebou tři výukové hodiny a děti se vždy do bazénu moc těší.

Děti vedou zkušení instruktoři a připravuji pro děti zajímavou náplň
plaveckého kurzu. Naše hodiny začínají vždy otužováním a hrátkami s
vodou, kdy se děti za pomoci plastových pohárků ovlažují, polévají,
ponořují obličej do vody či hledají a dle barev třídí malé plastové
míčky. Poté následuje učební část hodiny. Děti se učí splývat či skákat z
břehu do vody aj. a hravou formou jsou u nich vytvářeny základy
plaveckých dovedností.
Poslední čtvrthodina výuky patří vždy volným
činnostem a hrátkám ve vodě spolu s vodními pomůckami, jako jsou různé
pěnové podložky, míč, lehké plastové puky, konvičky, pohárky aj. Pak nás
čeká sprcha, převlékání do suchého a zpětný návrat do mateřské školy. A
zase se můžeme těšit na další středu, kdy nás čeká další zajímavá
hodinka v plaveckém kurzu.