Schůzka pro rodiče předškolních dětí

Zveme rodiče dětí, které zahájí od září 2019 povinnou školní docházku na společnou schůzku s vedením a pedagogy ZŠ Tlumačov. Budou Vám sděleny důležité údaje o termínu a organizaci zápisu dětí do 1. třídy a budete informováni o vyplňování tiskopisů, které se vztahují k zápisu dítěte do školy.
Schůzka se uskuteční v úterý 19.2.2019 v 16.00 hod. ve třídě „Sluníček“
v Mateřské škole Tlumačov.
Zápis do 1.třídy ZŠ Tlumačov proběhne 9.4.2019.
(náhradní termín je stanoven na 16.4.2019)