UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena po dobu jednoho měsíce a to
od: 15.července – 9.srpna 2019.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 12.srpna 2019.
Vzhledem k upřesnění plánu čerpání řádných dovolených zaměstnanců MŠ, prosíme rodiče ,aby vyplnili předběžnou docházku dětí do mateřské školy v prázdninové měsíce.
MŠ FUNGUJE V DOBĚ PRÁZDNIN ZPRAVIDLA PRO DĚTI ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ, provoz tříd je omezen!  (Tiskopisy s předepsanou docházkou jsou v šatnách)      Děkujeme!