Náš školní výlet.

V pondělí  3.6.2019 jsme se všichni vypravili na celodenní školní výlet do Dinoparku a ZOOparku do Vyškova. Od rána nám pěkně svítilo sluníčko a tak nic nebránilo tomu, abychom v osm hodin vyrazili na cestu za dobrodružstvím. Cesta nám příjemně ubíhala a netrvalo dlouho a byli jsme na místě.

Ihned po příjezdu jsme vyrazili směr nástupiště, kde na nás čekal
speciální vláček, který nás odvezl do Dinoparku. Každá třída si
vytvořila svou trasu a rozprchla se různými směry tak, aby zvládla
projít celý areál a viděla všechny dostupné vystavené exponáty
dinosaurů. To se nám také zdárně podařilo. Samozřejmě jsme si cestu
zpestřovali přestávkami, prokládanými odpočinkem a jídlem. Známá věc, že
dětem nejlépe chutná na vzduchu na výletě se opět potvrdila. Děti měly
nabaleno z domova spoustu dobrot, které postupně likvidovaly a stále
byly při chuti. V Dinoparku jsme shlédli zajímavý film „Tyranosaurus“ ve
formátu 5D, který se dětem moc líbil.
Zhruba po dvou hodinách jsme se s
dinosaury rozloučili a vrátili jsme se vláčkem zpět do ZOOparku, který
jsme prošli poctivě taktéž celý, viděli jsme spoustu domácích zvířátek,
také velblouda, opičky, lamy a pštrosy. Navštívili jsme „domácí dvorek
naší babičky“, který nám skýtal řadu možností, abychom si zvířátka
zblízka prohlédli. Viděli jsme kozy, slepice, kohouty, prasátka, poníky a
další domácí zvířectvo. Navštívili jsme také statek, kde si děti
prohlédly starodávnou světničku, kde se dříve bydlelo spolu s kuchyní a
pravými kachlovými kamny i s pekárnou chleba. Ve stodole, která stála
nedaleko, si děti prohlédly staré pracovní nástroje, sloužící k orání
půdy a v horních patrech budovy si vyzkoušely různé edukační pomůcky,
které byly připraveny právě pro děti z mateřských škol a byly zaměřeny
na enviromentální výchovu. Za stodolou jsme objevili vzácný exponát –
starý kolotoč ze dřeva, který se poháněl ručně. Děti si ho se zájmem
prohlížely a nemohli pochopit, že na takovém kolotoči se dříve děti
točily.
Ve dvě hodiny odpoledne jsme vyrazili na cestu k domovu. Příjemně unavení a plní nových zážitků jsme v pořádku přijeli k mateřské škole do Tlumačova a mohli jsme si s chutí společně zazpívat : „Sláva, nazdár výletu, nezmokli jsme, už jsme tu“!