Obědy pro děti s distanční výukou

Vážení rodiče,

Mateřská škola Tlumačov obdržela od Ministerstva školství dokument „Doporučení pro vzdělávání předškolních dětí distančním způsobem“. Mimo jiné, je zde uvedeno, že takto vzdělávané děti mají možnost v době uzavření mateřské školy, odebírat dotované obědy ze školní jídelny jako jídlo s sebou.

Tato možnost se týká pouze předškoláků, tedy všech dětí ze třídy Sluníček.

Pokud budete mít zájem o tuto službu, přihlaste se do školní jídelny paní Mileně Huráňové na telefonní číslo 577 929 066 a to nejpozději do zítřka, tj. do čtvrtka 4.3.2021 do 14.00 hod.!!!!! Pozdější přihlášky nebudou přijímány.

 Obědy se budou vydávat v důchodcovské jídelně (vchod od hlavní cesty) v době

 od 11.30 – 13.00 hod.do Vašich jídlonosičů od pondělí 8.2.2021.