Výsledky přijímacího řízení

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,

okres Zlín, příspěvkové organizace

Ředitelka Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě kritérií o přijímání dětí do Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizace platných pro školní rok 2021/22 takto:

Seznam přijatých uchazečů: 

Pořadí dle kritérií: Přidělené registrační číslo : Výsledek řízení:
1.        64 Přijat/a
2.        61 Přijat/a
3.        51 Přijat/a
4.        52 Přijat/a
5.          59 Přijat/a
6.         56 Přijat/a
7.        54 Přijat/a
8.        63 Přijat/a
9.        75 Přijat/a
10.    60 Přijat/a
11.    55 Přijat/a
12.    50 Přijat/a
13.    62 Přijat/a
14.    57 Přijat/a
15.    73 Přijat/a
16.    70 Přijat/a
17.    72 Přijat/a
18.    74 Přijat/a
19.    69 Přijat/a

Dne: 25.5.2021                                                           

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov