Rozloučení s předškoláky

V úterý 21.6.2022 se v Mateřské škole Tlumačov konala velká oslava. Loučili jsme se s našimi předškoláky, kteří odejdou 1.září 2022 do 1.třídy základní školy. V 16.00 hod. přivítala ředitelka mateřské školy paní Hana Janoštíková všechny rodiče a ostatní rodinné příslušníky a stejně tak i ředitele ZŠ Tlumačov Mgr. Roberta Podlase a paní učitelku Mgr. Lenku Hricovou, která bude od září naše předškoláky učit. Po uvítacím proslovu ředitelky školy, která ho ukončila několika legračními výroky našich dětí, které jsme po dobu jejich docházky pečlivě sbírali a zapisovali, začal program, který jsme pro naše hosty připravili. Děti předvedly mόdní přehlídku, kterou mluveným humorným slovem provázela paní ředitelka Hanka. Rodiče se dobře bavili mόdními kreacemi našich dětí, které i s trochou nadsázky předváděly modely pro kluky i holčičky a snažily se napodobovat profesionální pohyby skutečných manekýnů a modelek. Legrace jsme si užili moc a moc. Za své výkony byly odměněny potleskem, který svědčil o tom, že se našim hostům program líbí. Po skončení mόdní přehlídky promluvila k přítomným paní učitelka Inka, která měla pro ně cenné rady v podobě rodičovského desatera, které by dětem mělo pomoci překonat první chvíle v základní škole, připravit je na nové povinnosti, nové prostředí a novou paní učitelku. Děti se zatím připravily na hlavní část programu, na dekorování absolventů mateřské školy slavnostními šerpami. Nastoupily před naše hosty, bez ostych a hlasitě se představily svým jménem a jeden po druhém přebíraly z rukou paní učitelek blankytně modrou šerpu s nápisem – absolvent mateřské školy 2022, opravdové vysvědčení plné sluníček a dárkový balíček pro předškoláky. Paní učitelka Lenka Hricová přivítala děti a pomyslně už teď dopředu, je přijala jako své nové žáčky první třídy. Po společném fotografování následovala slavnostní hostina. Tatínkové pomohli otevřít dětské šampusy, paní Dědková nám upekla krásný slavnostní dort, do kterého se děti s chutí pustily. A že byl výborný, došlo i k přídavkům. Paní Dvořáková připravila pro děti slané šneky a paní Havelková zase obloženou mísku, takže se mohlo do sytosti hodovat. Dodatečně a znovu moc děkujeme 😊. Po hostině se ještě sedělo a povídalo. Nicméně vše má svůj konec. Jak slavnostní rozloučení, tak blížící se konec školního roku a s ním právě loučení s našimi dětmi, se kterými jsme strávili 2- 3 roky společného života v mateřské škole. A že se nám po nich bude stýskat, netřeba připomínat. Ale tak už to v životě chodí. Něco končí a něco nového zase začíná. Přejeme našim školáčkům, ať se jim ve škole líbí, ať se jim daří a rádi je zase mezi námi uvítáme, pokud si na mateřskou školu vzpomenou a budou nás chtít navštívit. Mají u nás vždy dveře otevřené. 

Hana Janoštíková 

Paní Michaela Manová pořídila z naší oslavy fotogalerii.  K otevření a následnému stažení fotek je třeba zadat heslo: slunicka2022.  

Zde odkaz: https://eu.zonerama.com/PhotographyMichaelaManova/1132778?count=21  

rozloučení s předškoláky