Malíř Adolf Dudek v mateřské škole

V úterý 6.12.2022 jsme měli v mateřské škole vzácnou návštěvu. Už podruhé nás navštívil známý ilustrátor dětských knih pan Adolf Dudek. Přivezl dětem veselý a pestrý interaktivní program s názvem „Malujeme Vánoce“. Už od počátku programu se dalo tušit, že se budeme společně s dětmi hodně bavit a hodně kreslit. O legraci nebyla nouze, do kreslení byly zapojeny děti i paní učitelky. Humornou formou pojaté kreslení nás všechny hodně bavilo. Bylo zaměřené k tématu Vánoc, objevil se v něm také čert, anděl a Mikuláš. Po celou dobu trvání programu byste mohli u nás slyšet hlasitý smích, protože legrace, která povídání i kreslení pana Dudka provázela, byla tak nakažlivá, že se všichni úžasně bavili. Děti byly po kreslení u velké bílé tabule odměněny za své výkony barevnými časopisy nebo kartičkami a obrázky s podpisem pana Dudka. Moc jsme si vystoupení užili, dokonce jsme si i zazpívali známé lidové koledy. Velká škoda, že tento program nemohly shlédnout všechny děti, více než polovina ze všech tříd je dlouhodobě nemocná, takže nemohla sledovat toto veselé vystoupení. Nic ale nemají zmeškáno, pan Dudek si ve svém nabitém programu pro nás rezervoval termín na červen, kdy snad už budeme mít odstonáno, bacily a viry budou pryč a my se znovu budeme společně bavit a kreslit. Těšíme se a děkujeme za krásné vánoční malování!