Návštěva hasičů v mateřském škole

V úterý 28.2.2022 jsme v MŠ přivítali vzácnou návštěvu. Na základě rodinných a přátelských vazeb naší paní asistentky pedagoga, která pracuje ve třídě Hvězdiček, s kvasickými požárníky, bylo uspořádáno společné setkání na venkovním prostranství před školou. Hasiči dětem představili požární auto, jeho vybavení a odpovídali dětem na jejich zvídavé otázky.

Přivezli s sebou také ochranné požární helmy, bundy, předvedli a vysvětlili jaké vybavení je v požárním autě. Děti si v něm se zájmem vyzkoušely přední sedadla hned za volantem a prohlédli celou řidičskou kabinku. Na travnaté ploše u KIS provedli požárníci ukázku hašení hadicí na cíl, děti si mohly vyzkoušet, že běh s hadicí není taktéž lehká a že je potřeba, aby byli požárníci silní a nebáli se vykonávat tuto zodpovědnou práci. Děti si vyzkoušely dýchací masku a zjistily, že nést batoh s dýchací bombou na zádech není pro žádné křehotinky a že je pořádně těžký. S kvasickými požárníky jsme strávili skoro celou hodinu, během které jsme se všichni dověděli spoustu zajímavých věcí. Na závěr jsme dostali darem požárnické omalovánky pro děti a plni dojmů jsme se vrátili zpět do mateřské školy.