PRODEJ VÁNOČNÍCH RŮŽÍ V MŠ

Ve spolupráci s organizací Šance při dětském hematoonkologickém oddělení v Olomouci pořádáme už několik let prodej vánočních růží v MŠ, které jsou pěstované právě pro tyto účely v zahradnictví v Olomouci.
Růže objednávejte u svých třídních učitelek ve třídách MŠ nebo telefonicky na číslo : 577 929 041 nejpozději
do pondělí 20.11.2023
Růže dovezeme osobně z Olomouce a o termínu výdeje Vás budeme včas informovat

Cena vánoční růže = malá á 60,- Kč, velká á 120,-
Barva růže = červená, bílá
Výtěžek za tyto květy bude zaslán na účet Dětské kliniky v Olomouci – pro hematoonkologicky nemocné děti. (leukémie, vážná krevní onemocnění..) Vybraná finanční částka bude sloužit na humanizaci zdravotního prostředí pro děti, které tady musí strávit až rok života při léčbě vážného onemocnění.
Děkujeme!