Informace pro rodiče – potvrzení o zaplacení školného za rok 2023

Zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění, umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši poplatků za školné dítěte v MŠ zaplacených v kalendářním roce 2023.

Zákonní zástupci dětí, kteří budou slevu uplatňovat, vyplní přiložený formulář (v šatnách na stole a taktéž k vytištění na webu MŠ v sekci dokumenty), předají ho paní učitelce Janě Řezníčkové (třída Hvězdiček), k doplnění celkové částky.

Potvrzení se bude vydávat od středy 17. ledna 2024.

Potvrzení přiložíte k daňovému přiznání nebo jí odnesete do mzdové účtárny zaměstnavatele, jestliže zpracovává daňové přiznání za Vás. Popisovanou slevu může uplatňovat vždy jen jeden z rodičů a musí s dítětem sdílet společnou domácnost.