Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na informativní třídní schůzky, které proběhnou ve středu 24. září 2014 v 16.00 hod. ve třídě Sluníček.


Program:
  1. Informace o logopedické prevenci v MŠ


  2. Seznámení se školním řádem školy (režim dne, školní vzdělávací program v praxi MŠ – metody a formy práce, povinné platby v MŠ, školní stravování, aktivity školy…)


  3. Individuální schůzky v jednotlivých třídách – třída“Hvězdičky“ – organizační záležitosti třída „Sluníčka“ – organizační záležitosti + informace o tom, co má umět předškolní dítě


  4. Dotazy, diskuse