Návštěva u hasičů

Ve čtvrtek 24. září 2015  jsme se po ranní přesnídávce vypravili do nedaleké hasičské zbrojnice, kde byl pro naše děti připraven den otevřených dveří. Společně s námi se na návštěvu k hasičům vypravily i nejmladší děti ze třídy Berušek, které mezi sebe vzaly děti nejstarší a poctivě se celou cestu o své mladší kamarády staraly.

Po příchodu na místo se nás ujal pan Žák, který děti přivítal a seznámil je s hasičskými auty, které mají  místní požárníci k dispozici. Děti si prohlédly auta zvenku i zevnitř a vyzkoušely si, jak se v takovém velkém autě sedí. Poté si  prohlédly hasící techniku, poslechly si houkačku, obdivovaly modré majáčky na hasičském autě a vystřídaly se v praktické prohlídce záchranného člunu, který také patří k inventáři místních dobrovolných požárníků. Se zaujetím jsme si potom všichni prohlédli výstavku miniaturních hasičských autíček, kterou by nejeden z našich kluků chtěl mít doma. Následovala prohlídka šatny, ve které jsme obdivovali hasičské oděvy, které si mohly děti vyzkoušet, taktéž nás překvapila těžká požární helma, kterou musí hasiči při zásahu na svou ochranu nosit. Nakonec jsme shlédli hasiče v kompletním oblečení tak, jak je připraven zachraňovat hořící objekty. Děti poznaly, že to není žádná slast mít na sobě těžké boty, kalhoty, kabát, helmu i kyslíkový přístroj a k tomu všemu zvládat  náročnou činnost, kterou bezpochyby hašení ohně je.  Naše prohlídka končila v patře hasičské zbrojnice, kde jsme si prohlédli sbírku vítězných pohárů místních družstev soutěžících v požárních dovednostech, repliku požárního auta, prapory a helmy z minulých let. Děti byly na závěr odměněny sladkostmi, po kterých se jen zaprášilo.
Děkujeme všem hasičům, kteří se nám po celou dobu naší prohlídky poctivě věnovali a přejeme jim do jejich náročné dobrovolné činnosti hodně a hodně síly a elánu. Nicméně po dnešní návštěvě u hasičů se zcela jistě rozšíří jejich řady o další nové členy, protože skoro polovina našich dětí vyjádřila přání stát se hasičem.