Svatý Václav v mateřské škole

V pátek 25.9.2015 jsme v naší mateřské škole přivítali vzácnou návštěvu z dávných časů. Příští týden v pondělí 28. září oslavíme totiž náš nejmladší státní svátek Den státnosti, který je spojen se smrtí přemyslovského knížete Václava.

Už ráno jsme si s dětmi o tomto svátku povídali, tak není divu, že s nedočkavostí vyhlížely, jak asi ten Václav vypadá. Český kníže přijel v plné zbroji na černém koni jménem Andula. Děti ho s respektem přivítaly a se zaujetím si vyslechly jeho zajímavé vyprávění o jeho panování a o životě v raném středověku. Poté jsme se dověděli spoustu zajímavých věcí také o oděvu, ve kterém svatý Václav přicestoval. Prohlédli jsme si jeho helmici, kopí s vlajkou, boty s ostruhami i vzácný meč z četných bojů, kterých se za svého života účastnil. Zajímavý byl i jeho štít s orlicí, který ho chránil před sečným zraněním. Děti obdivovaly také krásného černého koně, na kterém Václav přijel a který se nám předvedl v plné své kráse. Svatý Václav s námi strávil na školní zahradě necelou půlhodinku. Na závěr jeho návštěvy odpověděl dětem na jejich všetečné otázky a odjel ke škole, kde na něj čekali školáci ze základní školy.
Velké poděkování patří panu Petrovi Juráňovi alias svatému Václavovi, který svým přestrojením a poutavým vyprávěním působil tak, jako by se zrovna teď přenesl v čase do 21. století.  Společně s ním jsme se tedy alespoň na chvíli přenesli do raného středověku a dověděli se spoustu poučných věcí z této dávné, pro nás tak vzdálené minulosti.