Muzikoterapie v mateřské škole

V úterý  12.ledna 2016 přijel do naší mateřské školy pan Sklenář, aby děti seznámil s ukázkami hry na netradiční hudební nástroje. Děti si se zvědavostí prohlížely všechny vystavené hudební nástroje, známé i neznámé, exotické i obyčejné a s nedočkavostí čekaly, jakýže zvuk dokážou vyprodukovat.

A byli jsme všichni hodně překvapeni – hned jsme si připadali, že jsme na Divokém Západě, když se rozezněl velký i malý buben, u kterého jsme si také zatancovali indiánské tance, dešťová tyč nám zase připomínala chvíle, kdy sedíme u okna a posloucháme jak venku leje, velká měděná tibetská nádoba nás překvapila čistým a silným zvukem, velká kruhová nádoba s obrázky moře a ryb byla plná drobných kuliček a když jsme zavřeli oči, rázem jsme se ocitli na pobřeží a slyšeli jak menší či větší vlny omývají útesy kolem nás. Naše fantazie pracovala na plno a další a další hudební zvuky nás přesvědčili o tom, že hrát se dá opravdu na všechno.
Nejlépe se dětem líbilo, když si všechny tyto netradiční nástroje mohly po libosti vyzkoušet. Herna se změnila v koncertní síň a všechny děti měly k dispozici nějaký hudební nástroj, malý či velký, všechny vyzkoušely. Nadšení nebralo konce a nakonec jsme museli naše koncertování ukončit, protože naše ouška už začala být malinko unavena směsicí různorodých zvuků.
Tato akce se setkala s velkým zájmem a nadšením dětí, které měly možnost experimentovat s netradičními hudebními nástroji, po libosti produkovat zvuky a dělat „randál“, což se ji móóc líbilo. Zda naše koncertování nerušilo školáky ve třídě nad námi nevíme, ale nikdo si nepřišel stěžovat. Možná z našich dětí vyrostou na základě této zkušenosti budoucí virtuosové a filharmonici, kteří se stanou příštími slavnými hudebníky. Kdo ví…