Prodej vánočních hvězd

Děkujeme, že nám pomáháte v naší pouti za zdravím!
Vážení přátelé,
blíží se vánoční čas a Sdružení „Šance“ při onkohematologickém dětském oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci pořádá dobročinnou každoroční akci 

Vánoční hvězda“ prodej stejnojmenné květiny.

Výtěžek je určen onkohematologicky nemocným dětem. Díky takto získaným finančním prostředkům došlo k vylepšení prostředí nemocničních pokojů a celého dětského oddělení, kde rodiče s dětmi tráví někdy až rok léčby a jsou tak odtrženi od svých kamarádů, rodin a celého okolního světa. Každá drobnost, která vylepší denní život na oddělení je podporou v léčbě dětem i maminkám, jejichž denním společníkem je strach o život jejich dětí. Pocit podané ruky a pomoci zvenčí je velkou podporou a povzbuzením. Výtěžek je také využíván na nákup drahých krevních pump, hraček pro děti, pořádání zimních a letních rekondičních pobytů dětí, které prošly těžkou onkologickou léčbou.

Prodej vánočních hvězd SE USKUTEČNÍ NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, KTERÁ BUDE REGISTROVÁNA DO 27.11.2016  V MATEŘSKÉ ŠKOLE TLUMAČOV.
/HVĚZDY BUDOU VYDÁVÁNY TAMTÉŽ IHNED NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN/

CENA vánoční hvězdy = 100,- Kč.

Jde o květiny se dvěma až třemi květy, které  jsou speciálně pěstovány v zahradnictví v Olomouci.

Celou sbírku organizují vyléčené děti se svými rodinami a přátelé sdružení.
Více se dozvíte na našich webových stránkách www.sancecz.org.

Poděkování patří všem, kteří pomohli a pomůžou.

S úctou
               Hana Janoštíková                                    Zdeňka Wasserbauerová
           ředitelka MŠ Tlumačov                   členka sdružení Šance – organizátorka sbírky
      sdružení „Šance“ (577 929 041)                      tel.777 324 838