Kroužky v MŠ

Vážení rodiče,
MŠ Tlumačov nabízí pro děti ze třídy „Sluníček“ odpolední výuku angličtiny v rámci odpoledních činností dětí v MŠ.
Pro třídu „Hvězdiček“ jsme letos připravili bezplatný kroužek „Flétnička – zdravé foukání“, který bude probíhat taktéž v odpoledních hodinách v rámci odpoledních činností pro děti.

Termíny konání kroužků v MŠ Vám budou oznámeny na základě vašeho zájmu a celkového počtu přihlášených dětí .

Kroužky budou zahájeny od října 2017.

Prosím potvrďte svůj zájem do připraveného tiskopisu v MŠ nejpozději do 29.9.2017

Děkujeme