Poprvé do školky

Vážení rodiče, milé děti,
prázdniny utekly jako voda a za pár dní se setkáme v naší mateřské škole, abychom zahájili nový školní rok. Co nás v něm čeká ? Určitě spousta her, zvídavého hravého učení, nových kamarádů a spousta zajímavých akcí pro děti, které budou probíhat po celý školní rok a my Vás o nich budeme pravidelně informovat na našich webových stránkách. 

Školní rok u nás zahajujeme v pátek 1.9.2017, plnou docházku dětí však očekáváme až od pondělí 4.9.2017. Těšíme se na všechny děti a těm novým přejeme šťastné vykročení do naší školky, málo slziček a rodičům pevné nervy ! Nebojte se, určitě ty první krůčky bez mámy a táty ve školce zvládneme, i když to nebude hned napoprvé. Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat:
• vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami
• vstup mezi cizí děti a dospělé
• přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům
• komunikace s „novou autoritou“ – paní učitelkou
• odloučení od rodičů

1. Jak dítěti pomoci?
• Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí!
• Přibalte mu mazlíčka na spaní!
Dovolte dítěti, aby si vzalo do školky svého oblíbeného plyšáčka. Jiné osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do MŠ po domluvě rodičů s učitelkami. Jedná se o hračky, ke kterým mají citové pouto a často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí.
• Používejte stejné rituály!
Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je, pokud možno, ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod..
• Rozlučte se krátce!
Loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.
• Buďte citliví a trpěliví !
Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
• Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte!
Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinností – vy práci, vaše dítě školku.
• Komunikujte s učitelkou !
Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
• Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte !
Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo, naslouchejte mu, jaké má zážitky –   informace si však nevynucujte.
• Do mateřské školy máte kdykoli přístup, pro dítě si můžete chodit až do třídy, kde mu můžete pomoci při úklidu hraček, či dokončení práce

2. Co byste nikdy neměli dělat…
• Nenechte se obměkčit – buďte důslední!
Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
• Nestrašte své dítě školkou !
Počkej, ve školce ti ukážou, tam se s tebou nebude nikdo mazlit….
• Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte !
• Nepřiznávejte lítostivě, že je vám také smutno a že se vám stýská!
Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být dítěti oporou.
• Netvrďte dítěti cestou do školky, že do školky nejdete!
Jdete jenom na procházku, na nákup…
Informace pro rodiče dětí ze třídy „BERUŠEK“
– Děti se schází ráno od 6.00 – 7.00 ve třídě „Hvězdiček“ –  rodiče prochází MŠ (vstup na elektronické karty ) vstupní chodbou MŠ do šatny Berušek v prostorách základní školy, kde s e děti přezují a odchází do Hvězdiček.
– V 7.00 hod. si děti přebere paní učitelka ze třídy Berušek, takže od 7.00 – 8.00 hod. přichází děti venkovním hlavním vchodem do ZŠ Tlumačov a zvoní si do třídy zvonkem s označení MŠ Berušky nebo mohou projít bočním vstupem do MŠ na elektronickou kartu.
– Pokud si budete brát děti po obědě, což je kolem 11.45 hod.- zvoňte si u hlavního vchodu do ZŠ Tlumačov.
– Odpoledne si děti můžete vyzvednou do 15.30 hod. ve třídě Berušek
( zvoníte si u hlavních dveří do ZŠ na zvonek Třída Berušky )
– Od 15.30 – 16.00 hod. jsou děti ze třídy Berušek spojeny ve třídě Hvězdiček
( vstup bočním vchodem do MŠ na elektronické karty)
                                   
Doufáme, že Vám pár těchto drobných rad pomůže překonat první krůčky v mateřské škole a přispěje k úspěšné adaptaci Všeho dítěte do kolektivu Mateřské školy v Tlumačově. Těšíme se na Vás…