Zápis dětí do Mateřské školy Tlumačov

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOST
O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Obcí Tlumačov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/ 2019:

Místo pro přijímání žádosti:
Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63  (ředitelna školy)


Termín:

Úterý    15. 5. 2018           8.00 – 10.30 hod.            12.00 – 13.30 hod. 
Středa  16. 5. 2018         10.00 – 16.00 hod.

Další informace v článku >>>

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce ke kontrole údajů průkaz totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.
Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka.
Upozorňujeme rodiče, že tento zápis je vyhlášen pro celý školní rok 2018/19, tedy na dobu od 1.9.2018 – 31.8.2019.

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy si můžete vyzvedávat osobně v MŠ od 3.dubna 2018 kdykoliv od 8.00 – 16.00 hod.

(Zvoňte na zvonek Sluníčka nebo Hvězdičky uvnitř chodby u vstupu do MŠ Tlumačov)
Žádost je možné vytisknout také z webových stránek MŠ, najdete ji v sekci „Dokumenty“ společně s platnými kritérii pro přijímání dětí do MŠ Tlumačov pro školní rok 2018/19.