Informace k návratu dětí do MŠ po ukončení karantény.

Krajská hygienická stanice ve Zlíně vyhlásila z důvodu pozitivně testovaného dítěte na Covid-19 10ti denní karanténu pro třídu Hvězdiček od 4.12. do 13.12.2020 včetně. Návrat dětí ze třídy Hvězdiček se uskuteční v pondělí 14.12.2020 za těchto podmínek:

  • Děti se prostřednictvím rodičů prokážou negativním výsledkem testu na Covid-19.
  • Děti nebudou jevit příznaky onemocnění.

Obě pedagogické pracovnice ze třídy Hvězdiček se dne 9.12.2020 prokázaly ředitelce školy negativním testem na COVID-19. Prosíme rodiče, aby o pondělním nástupu informovaly ředitelku školy, aby mohla podat informaci do školní jídelny, s kolika obědy a svačinkami může paní vedoucí počítat od příštího týdne počítat.

Děkujeme, Hana Janoštíková