Informace o výši úplaty ZA MĚSÍC PROSINEC

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, které je v kalendářním měsíci delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci za uvedený měsíc krátí v poměru odpovídajícími počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. (Vyhláška o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb. ve znění platných předpisů).

PROSINEC 2021:

Počet vyučovacích dnů: 22
Přerušení provozu (dny): 6
Počet dnů, kdy je škola v provozu: 16
—————————————————————————–
100% = 22 dnů
1% = 0,22
X = 16
—————————————————————————–
X = 16 : 0,22 = 73
X = 73 %

Tzn.: 100 % = 550,- Kč
1 % = 5,50
73 %= 402,- Kč

Platba za prosinec 2021 = 402,- Kč