INFORMACE PRO RODIČE – VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VÝLETU

Informace pro rodiče o vyúčtování školního výletu.

Vstupné:
Děti z MŠ dostaly skupinovou slevu na vstupném = 80,- Kč/dítě
Ušetřeno: 40,- Kč/dítě

Doprava:
Vzhledem k tomu, že dopravce nabídl škole na výlet velký autobus (60 osob), ušetřili jsme na platbě za mikrobus.
Ušetřeno: 25,- Kč / dítě

Celková úspora za školní výlet = 65,- Kč na dítě.
Tato částka bude dětem převedena na pondělní akci „Velkou zahradní slavnost“ 9.00 – 11.00 hod. (6.6.2022 = 80,- Kč) a zbývajících 15,- Kč doplatí MŠ dětem ze sběru.

Děti, které nebyly s námi na školním výletě doplatí na tuto akci 65,- Kč.
15,- Kč budou mít hrazeno ze sběru.