Návštěva lékárny a pošty

V rámci tematických celků třídního vzdělávacího programu MŠ si děti ve třídě Berušek povídaly s paní učitelkou o profesích a zaměstnání. Toto téma se objevuje ve výchovně vzdělávací práci i v ostatních třídách, ale my dnes nahlédneme právě do třídy nejmenších do třídy Berušek. Úkolem tohoto tématu bylo seznámit děti s klasickými řemesly a povoláními. Vedlo je k tomu, aby získaly kladný vztah k práci, seznámily se s terminologií jednotlivých řemesel a povolání, učily se vážit práce druhých a neničit ji. Paní učitelky ve třídě Berušek využily blízké dostupnosti pošty a lékárny a společně s nejmenšími dětmi tyto instituce navštívily. Děti připravily pro své maminky netradiční pozdrav. Formou dopisu se svou fotografií a přáníčkem poslaly své mamince pusinku (otisk rtů na dopisní papír) a tento „pozdrav“ zalepily do obálky s poštovní známkou. Všichni tu svoji jednotlivě vložili za pomoci učitelek do poštovní schránky. Pak už se jenom čekalo na reakce maminek, které byly dle ohlasů příjemně překvapeny netradiční zásilkou, která všem v pořádku dorazila. Děti si také prohlédly interiéry pošty, paní „pošťáková“, jak některé děti říkají, jim ukázala, co se na poště dělá a jak se správně razítkují obálky a jiné důležité zásilky. Odtud děti odešly do lékárny, kde se taktéž seznámily s paní lékárnicí a její profesí. Plni nových dojmů odcházely zpět do mateřské školy, kde potom zužitkovaly své nově nabyté vědomosti při námětových hrách na poštu a na lékárnu.