SCHŮZKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

Zveme rodiče dětí, které zahájí od září 2023 povinnou školní docházku na společnou schůzku s vedením a pedagogy ZŠ Tlumačov. Budou Vám sděleny důležité údaje o termínu a organizaci zápisu dětí do 1. třídy a budete informováni o vyplňování tiskopisů, které se vztahují k zápisu dítěte do školy.
Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 23.3.2023 v 16.00 hod. ve třídě „Sluníček“ v mateřské škole Tlumačov.
O termínu zápisu do ZŠ Tlumačov budete včas informováni.