Sběr papíru

22.4. – 26.4.2024

proběhne ve spolupráci se ZŠ Tlumačov sběr papíru:

bude se sbírat papír směs a také papír tříděný – letáky, časopisy, noviny (za zvýhodněnou cenu!). Proto Vám podáváme tyto informace v časovém předstihu, abyste měli eventuálně dostatek času připravit papír tříděný.

Bližší informace o sběru Vám budou poskytnuty v dostatečně dlouhé době před samotným sběrem.