SCREENING OČÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE (PŘIHLÁŠENÉ DĚTI)

Pondělí 15.4 2024

od 9.00 hod.

Pokud byste ještě chtěli Vaše dítě ke screeningu očí přihlásit dodatečně, můžete tak učinit ve svých třídách.

Cena: 200 Kč