AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24

Vážení rodiče,

PŘEDKLÁDÁME VÁM SEZNAM AKCÍ, které pro děti chystáme do konce školního roku.

DUBEN:

Datum: Název akce:

Vybíráme:

10.4 – 26.6.2024 Plavecký kurz pro nejstarší děti

1 200,- Kč

     

15.4.2024

Pondělí

Screening očí v MŠ

200,- Kč

               

15.4.2024

pondělí

Zmrzlinové mlsání v MŠ od paní Martiny

(nová zmrzlina- ne točená – v bývalé trafice- zdarma pro děti jako první ochutnávka)

16.4.2024

úterý

Canisterapie s pejsky na školní zahradě (Sluníčka)
17.4.2024

středa

Zápis dětí do ZŠ Tlumačov             
22.4.2024

pondělí

Sběr starého papíru před hlavním vchodem do ZŠ Tlumačov                 
23.4.2024

úterý

Jarní fotografování dětí (Den matek)
25.4.2024

čtvrtek

Hrané divadlo :

„Kolotoč pohádek“

 

KVĚTEN:

Datum: Název akce: Vybíráme:
3.5.2024

pátek

Divadlo dětského diváka:

„Budulínek“

6.5.2024

pondělí

Canisterapie s pejsky na školní zahradě (Berušky)
7.5.2024

úterý

Canisterapie s pejsky na školní zahradě (Hvězdičky)
13.-14.5.2024

pondělí

Zápis do MŠ – přivítání nových dětí, výroba dárečků pro ně
15.5.2024

středa

Besídka ke Dni matek

(pro všechny členy rodiny)

Sluníčka –    16.00 hod.

16.5.2024

čtvrtek

Besídka ke Dni matek

(pro všechny členy rodiny)

Hvězdičky – 15.30 hod.

21.5.2024

úterý

Návštěva Herny

Sluníčka


22.5.2024

středa

Návštěva Herny

Berušky, Hvězdičky

27.5.2023

pondělí

Divadlo „LEONKA“ :

„U modré tůňky“

 

ČERVEN:

Datum : Název akce : Vybíráme:
3.6.2024

pondělí

Skákací hrady na školní zahradě Za celodenní pronájem zaplatíme 4 500,- Kč. Částečně bychom ho zaplatili z výtěžku za sběr s doplatkem od rodičů. Částka Vám bude sdělena před akcí podle výsledků sběru.

4.6.2024

úterý

Společné odpoledne s rodiči na školní zahradě – hry, opékání špekáčků….. – program bude upřesněn před konáním akce
5.6.2024

středa

Malíř Pastelka

Kreslení na chodníky na školní zahradě

6.6.2024

čtvrtek

Návštěva hřebčince v Tlumačově, ukázka koní, návštěva stájí
7.6.2024

pátek

Bubnování s Jirkou Boudou

(DANBAYA)

120,- Kč

10.6.2024

pondělí

Maňáskové divadlo „Rolnička“:

„Krtek a drak“

70,- Kč

11.6.2024

úterý

Společné fotografování – třída

červen Celodenní školní výlet do Vyškova – ZOO + Dinopark s návštěvou 5D kina Částka za výlet i přesný termín bude sdělen před konáním akce

24.6.2023

pondělí

Rozloučení s předškoláky za účasti vedení školy a rodičů dětí:

–          Prezentace předškolních dětí

–          Slavnostní pasování do řad školáků – předání šerpy, dárku a vysvědčení z MŠ

–          Slavnostní pohoštění předškoláků

–         Volná zábava

 

Červen

 

Návštěva 1.třídy základní školy- shlédnutí ukázkové hodiny –termín bude upřesněn
28.6.2024

pátek

Spaní v mateřské škole Z PÁTKU NA SOBOTU s programem:

–          Výlet do Zlína

–          Shlédnutí filmu pro děti dle vlastního výběru pouze pro naši třídu v samostatném sále MULTIKINA ve Zlatém jablku

–          Návštěva KFC – drobné občerstvení – hranolky

–          Návštěva zlínského parku s atrakcemi pro děti

–          Po návratu do MŠ večeře, večerní vycházka za pokladem s baterkami nebo lampiony.

 

POUZE PRO DĚTI ZE TŘÍDY SLUNÍČEK

Podrobnější informace vám budou podány před konáním akce.

 Změna programu vyhrazena