Sběr papíru

Mateřská škola v Tlumačově pořádá ve spolupráci se ZŠ Tlumačov sběr papíru od 22. – 26.4.2024

Časový rozpis:

Pondělí   7.00 –  7.45   14.00 – 16.00

Úterý  7.00 – 7.45   14.00 – 16.00

Středa  7.00 –7.45    14.00 – 17.00

Čtvrtek   7.00 – 7.45    14.00 – 16.00

Pátek   7.00 – 7.45   

Sběr se odevzdává u vstupních dveří základní školy Tlumačov – k dispozici bude stálá služba v době vyhrazené pro příjem sběru.

Sbírá se papírový odpad:

  • směsnýveškerý papírový odpad (sešity, obaly, knihy, krabice)
  • tříděný noviny, časopisy, letáky

NEZAPOMEŇTE NAHLÁSIT JMÉNO DÍTĚTE A UPOZORNIT NA TO, ŽE SBĚR PŘEDÁVÁTE ZA MATEŘSKOU ŠKOLU TLUMAČOV!

Seznamy dětí MŠ Tlumačov bude mít služba k dispozici.                                        

Děkujeme

Finanční výtěžek bude věnován na úhradu cestovních nákladů na školní výlet na konci školního roku a na drobné odměny dětem při soutěžích a školních akcích.

Těšíme se, že se zapojíte i vy!