ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Místo a způsob pro přijímání žádosti  : Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63

(osobně nebo poštou)

   2.5.2024- 16.5.2024

13.5. – 14.5.2024 (od 10.00 do 12.00 hod. a  od 13.00 do 16.00 hod.) –  klasickou formou

s přítomnosti dětí a rodičů přímo v mateřské škole

2.5. – 16.5.2024 –  bezkontaktně – podání „Žádostí o přijetí dítěte“

poštou (rozhodující je datum podání na poště) nebo

osobním vložením žádosti do poštovní schránky MŠ u vstupu do budovy.

Při volbě zápisu dítěte do MŠ bezkontaktní formou ředitelka MŠ ihned po doručení žádosti a kopie rodného listu dítěte, pošle jeho zákonným zástupcům e-mail o přijetí tiskopisu, přidělí dítěti registrační číslo a zašle informační leták o dalším průběhu přijímacího řízení. Rodičům, kteří zvolí formu zápisu přímo v MŠ, bude registrační číslo s informacemi předáno osobně.

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ si můžete vytisknout z webových stránek MŠ školy, z oddílu „Dokumenty“ (zde jsou umístěna také platná kritéria pro přijímání dětí) nebo si je můžete vyzvednout v listinné podobě osobně uvnitř v chodbě před vstupem do MŠ od 8.4.2024 každý pracovní den od 8.00 hod – 16.00 hod.
  • Při podávání „Žádosti o přijetí dítěte“ k předškolnímu vzdělávání přiloží zákonný zástupce současně ke kontrole údajů rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce pro možnou kontrolu údajů a potvrzení praktického dětského lékaře o splnění povinnosti pravidelného stanoveného očkování. Toto potvrzení je součástí „Žádosti o přijetí do MŠ“.

Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka.


Зарахування дітей до дитячого садка Тлумачов На навчальний 2024/25

Визначення умов подання заявок для Прийняття дітей до дошкільної освіти

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Місце та спосіб прийняти заявку:

Místo pro přijímání žádostí:

  Дитячий садок Тлумачов, Масарикова 63

  (особисто)

     Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63 (osobně)

     13.5.2024- 14.5.2024  (з 10.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00)

Класична форма зарахуванняз присутністю дітей та батьків безпосередньо в дитячому садку

Klasická forma zápisu s přítomností dětí a rodičů přímo v mateřské škole

Представники юридичних наук будуть обробляти особисто реєстраційним номером дитини та інформаційним сертифікат на наступному курсі процедури прийому.

Zákonným zástupcům bude při zápisu do mateřské školy osobně předáno registrační číslo dítěte a informační list o dalším průběhu přijímacího řízení.

Ви можете забрати запити на вступ дитини до дитячої школи в паперовій формі особисто всередині будівлі в передпокої, перш ніж входити в дитячий сад з 3.4.2023 кожного робочого дня з 8.00 – 16.00 годин. Білі вхідні двері в цей час відкриті.

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy si můžete vyzvednout v listinné podobě osobně uvnitř budovy v chodbě před vstupem do mateřské školy od 3.4.2023 každý pracovní den od 8.00 hod-16.00 hod. Bílé vstupní dveře jsou v této době otevřené.

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

  1. заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

( можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

  1. Вид на проживання (документ дитини, в якому є віза)

povolení k pobytu (vízový doklad dítěte)

  1. довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)

potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné

předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.202 5 let)

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.