ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem obcí Tlumačov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015:Místo pro podávání žádosti Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63
(ředitelna školy)
Termín Středa 16. 4. 2014
Čtvrtek 17. 4. 2014
Doba pro podávání žádosti 8.00 – 10.00 hod.
12.00 – 13.30 hod.


Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.
(Děti registrované u MUDr. Gelnarové – tiskopisy jsou k dispozici přímo na zdravotním středisku v Tlumačově, ostatní si mohou před zápisem tiskopisy týkající se potvrzení očkování vyzvednout u ředitelky MŠ  nebo stáhnout z webových stránek MŠ Tlumačov.)


 


Upozorňujeme rodiče, že tento zápis je vyhlášen pro celý školní rok 2014/15, tedy na dobu od 1.9.2014 – 31.8.2015.Zápisu pro nový školní rok se musí znovu zúčastnit i rodiče s dětmi, kteří již u zápisu byli minulý rok a jejichž žádosti nebyly vyřízeny kladně.