Oznámení o výsledcích neformálního zápisu do MŠ Tlumačov

V době od 2. – 16.2.2015 proběhl v MŠ Tlumačov neformální zápis dětí do MŠ pro školní rok 2015/16. Zjištěné výsledky si přečtete dále v článku.

Zjištěné výsledky:
21 dětí   (se zúčastnilo neformálního zápisu a také dotazníkového šetření v roce 2014)
16 dětí   (se zúčastnilo neformálního zápisu, ale do dotazníkového šetření v roce 2014 se
                nezapojilo)
  3 děti   (nebyly u neformálního zápisu, ale zájem o MŠ projevily v dotazníkovém šetření
                 v roce  2014)Celkem  40 dětí by se mělo účastnit dubnového zápisu do MŠ Tlumačov na školní rok 2015/16.Věkové složení dětí :
Rok narození 2010   :     5 dětí
Rok narození 2011   :     6 dětí
Rok narození 2012   :   21 dětí
Rok narození 2013   :     8 dětíZávěr :
Vzhledem k tomu, že pro školní rok 2015/16 bude ve stávající MŠ Tlumačov k dispozici
14 volných míst (v letošním školním roce je 16 předškoláků – z MŠ navržen 1 odklad, na žádost rodičů 1 odklad), počet nepřijatých dětí by byl 26 dětí. Z tohoto počtu bychom umístili 18 dětí do nově zřízené třídy MŠ (kapacita určena v projektové dokumentaci) a 8 dětí nejmladších (rok narození 2013) by se do mateřské školy nedostalo.