OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO NOVÉ TŘÍDY MŠ TLUMAČOV

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO NOVÉ TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY V TLUMAČOVĚ, okres Zlín, příspěvkové organizace.
Ředitelka Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě kritérií o přijímání dětí do nové třídy Mateřské školy Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizace platných pro školní rok 2015/16 takto: (podrobnosti v článku)

Seznam přijatých uchazečů.

Soubor ke stažení zde