ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem obcí Tlumačov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/ 2017:

Místo pro podávání žádosti: 
Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63 (ředitelna školy)


Termín:
Pondělí  25. 4. 2016
8.00 – 10.30 hod.
12.00  – 13.30 hod.

Úterý  26. 4. 2016
12.00 – 16.00 hod.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování. (Děti registrované u MUDr.Gelnarové – tiskopisy jsou k dispozici přímo na zdravotním středisku v Tlumačově, ostatní si mohou před zápisem tiskopisy týkající se potvrzení očkování  vyzvednout u ředitelky MŠ  nebo vytisknout z webových stránek MŠ Tlumačov.)

Upozorňujeme rodiče, že tento zápis je vyhlášen pro celý školní rok 2016/17, tedy na dobu od 1.9.2016 – 31.8.2017.

Zápisu pro nový školní rok se musí znovu zúčastnit i rodiče s dětmi, kteří již u zápisu byli minulý rok a jejichž žádosti nebyly vyřízeny kladně.